Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:04:40

Poprawka 101

Za: 3 Przeciw: 72 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24