Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:03:00

Poprawka 93, 94

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25