Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:01:04

Poprawka 87

Za: 54 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23