Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:59:16

Poprawka 84

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22