Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:57:51

Poprawka 78

Za: 22 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25