Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:55:27

Poprawka 70

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26