Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:54:19

Poprawka 29, 61

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24