Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:53:41

Poprawka 28, 50

Za: 23 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 23