Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:52:33

Poprawka 18, 33, 51, 65

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23