Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:45:20

Poprawka 7, 39

Za: 25 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23