Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-05-2013 godz. 19:24:36

Poprawka 1-5

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22