Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Dnia 16-05-2013 godz. 19:21:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 23