Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-05-2013 godz. 19:19:39

Poprawka 1

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22