Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Dnia 16-05-2013 godz. 19:16:32

Poprawka 1, 2, 5, 8

Za: 25 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22