Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:14:00

Poprawka 31

Za: 77 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22