Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 16-05-2013 godz. 19:01:40

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26