Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:10:26

Poprawka 18

Za: 24 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23