Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:28:04

Poprawka 255

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23