Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:25:35

Poprawka 244

Za: 25 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24