Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:21:42

Poprawka 209, 212, 216-219, 222-224, 227, 228

Za: 23 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24