Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:19:55

Poprawka 201

Za: 23 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 23