Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:16:53

Poprawka 176, 179

Za: 24 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 24