Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:12:05

Poprawka 145, 148

Za: 61 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23