Narzędzia:

Dnia 15-05-2013 godz. 11:12:16

Wniosek formalny

Za: 31 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 14