Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 25-04-2013 godz. 09:14:02

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18