Narzędzia:

Dnia 17-04-2013 godz. 11:14:01

Za: 2 Przeciw: 82 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 8