Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:07:18

Poprawka 8

Za: 30 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9