Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo celne

Dnia 04-04-2013 godz. 09:35:48

Poprawka

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 55 55 0 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 24 0 0 24 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 0 1 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0