Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:18:48

Poprawka 35

Za: 31 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8