Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:18:13

Poprawka 34

Za: 26 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11