Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:15:40

Poprawka 27

Za: 62 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10