Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:10:27

Poprawka 15

Za: 63 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10