Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN

Dnia 03-04-2013 godz. 11:18:04

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23