Narzędzia:

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Dnia 21-02-2013 godz. 17:37:32

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17