Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dnia 21-02-2013 godz. 17:29:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 15