Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:23:26

Poprawka 35

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18