Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:21:54

Poprawka 23, 24

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17