Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:20:38

Poprawka 18

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15