Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:19:57

Poprawka 16, 20, 33

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15