Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:18:21

Poprawka 11

Za: 8 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 16