Narzędzia:

Dnia 30-01-2013 godz. 10:11:08

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19