Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Dnia 12-04-2022 godz. 22:24:52

Poprawka 3-6, 9, 11, 14-16, 18-20, 24-31

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1