Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Dnia 12-04-2022 godz. 22:24:01

Poprawka 2

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1