Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Dnia 12-04-2022 godz. 22:19:17

Poprawka

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1