Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Dnia 12-04-2022 godz. 22:53:41

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 42 Nie głosowało: 0