Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Dnia 12-04-2022 godz. 22:50:20

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 44 Nie głosowało: 0