Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Dnia 12-04-2022 godz. 22:49:43

Poprawka 9

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0