Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Dnia 12-04-2022 godz. 22:48:54

Poprawka 8, 10

Za: 4 Przeciw: 96 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0