Narzędzia:

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Dnia 12-04-2022 godz. 22:34:05

Poprawka 6

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1