Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-03-2022 godz. 12:35:48

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4